Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty są uwzględniane po wysłaniu zgłoszenia na mail strefakilenta@sorell.pl na koszt zamawiającego, nie dotyczy produktów z wadą jakościową