Polityka prywatności

EW Medicine S.A. szanuje i przestrzega prawa klientów i partnerów biznesowych do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o klientach, partnerach biznesowych oraz w jaki sposób EW Medicine S.A. dba o ochronę danych osobowych Użytkowników strony Sorell.pl, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ew Medicine S.A.

Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)".

01 Lutego 2020 r.